Daniel Storozhev

Daniel Storozhev

Hi, my name is Daniel Storozhev and I am a passionate DevOps guy.

  • Name: Daniel Storozhev
  • Email: daniel@storozhev.net
  • Birthday: Sep 26, 1990
  • Phone: +49 162 43 49 997
  • Address: Hefnersteig 9, 13629 Berlin
  • vCard: https://www.storozhev.net